-ium


-ium
суфикс, който се използва при наименованията на металите. ive f. (de if) бот. срещниче обикновено, Ajuga chamaepitys.

Dictionnaire français-bulgare. 2014.